Her reklam ulaşılmak istenen hedef kitleye bir mesaj iletmek için yapılır. Reklam çalışmaları, tüketicinin taleplerine direkt etki sağlar. Tüketicilerin büyük bir bölümü; reklamı olmayan ürün yerine, reklamı olan ürünü tercih eder. Reklamın senaryosu, doğru hedef kitleye ulaşması ve duyulabilir olması reklamın başarısı ile doğru orantılıdır. İyi yazılmış bir senaryo ile birlikte profesyonel prodüksiyon, ürüne ve markaya başarılı bir satış ağı kazandırır.
Reklamın tüketici üzerinde sempatik bir izlenim bırakması ürünün satışını artırır. Ürünle bütünleşen esprili reklamlar her zaman daha çok dikkat çekmiştir. Araştırmalara göre; insanlara sempatik gelen reklamların ürünleri daha kolay tercih ediliyor. Bu durum tüketici de soyut bir ihtiyaç hissi uyandırabiliyor.
Doğru bir reklam çalışması tüketiciyi bilgilendirir ve yenilikçi bir yaklaşım kazandırır. Aynı zamanda da doğru alışverişe yönlendirebilir. Bu doğrultuyla birlikte reklam tüketiciyi harekete geçirir.