Reklam… Bilgi, iletişim ya da bilişim sıfatlarıyla adlandırdığımız çağımızın vazgeçilmez iletişim aygıtlarından biri olan reklam, bugün küçük büyük hemen her şirketin kullandığı iletişim yöntemleri arasında yer alır. Peki, reklamı kim hazırlar? Reklam nasıl olmalıdır?  Reklam kampanyası nasıl oluşturulur? Hangi mecralar reklam için daha uygundur? Reklam prodüksiyon çalışmaları nasıl yapılmalıdır? Reklamlarla ilgili aklınıza gelen bu ve buna benzer sorulara yanıt vermeye çalışacağız.

Reklam Nedir?

Medyadan yer ve zaman satın alan şirketler ürünlerini veya hizmetlerini hedef kitlelerine etkili bir strateji ve konsept dahilinde anlattıkları iletişim türüne reklam denir. Reklam pazarlama iletişim bileşenleri arasında iletişim ya da tutundurma olarak adlandırılan bölümün içerisinde yer alır.

Reklam Hangi Mecralarda Yayınlanır?

Reklam, yayınlandığı mecralara göre çeşitlilik gösterir. Görsel, işitsel ve bilişsel mecralarda yayınlanabilir. Televizyon, sinema, internet, radyo, dergi, gazete, açık hava vs. mecralarının tümünde reklam yayınlanabilir ve bu mecralara göre her bir reklam, farklı farklı strateji ve yöntemlere göre şekillendirilebilir.

Reklamı Kim Hazırlar?

Reklam, reklam verenler yani markalar adına profesyonel reklam ajansları tarafından detaylı araştırmalar ve hazırlık süreçleri sonucunda hazırlanır. Reklam ajanslarının bir reklam kampanyası sürecinde yapılması gereken her türlü teknik gereklilikleri büyük bir titizlikle yapmalıdır.

İyi Bir Reklam Nasıl Olmalıdır?

Reklamın iyi bir reklam olarak adlandırılabilmesi için öncelikli olarak; reklamı yaptıran kurumun, şirketin ya da markanın pazarlama iletişim faaliyetlerinde yaşamış olduğu bir probleme çözüm geliştirmesi veya markanın pazarlama iletişim hedeflerine ve amaçlarına katkı sağlaması gerekir. İyi bir reklam için ikinci koşul; reklamın kime hitap edeceğinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Reklamı yapılan ürünü tüketenlerin kimler olduğu ve bu ürünü kimlerin tüketme potansiyeline sahip olabileceğinin iyi bir şekilde saptanmış olması ve saptanan bu tüketicilerin demografik ve sosyolojik özelliklerinin doğru bir biçimde analiz edilmiş olması gerekir. Bu üç koşul iyi bir reklam için temelde sağlanılması gereken koşullar arasında yer alır.

Reklam Prodüksiyon Çalışmaları Nasıl Yapılır?

Bir reklam filmi çekebilmek için ya da bir reklam filmi hazırlayabilmek için öncelikli olarak reklam vermek isteyen bir markaya olması gerekir. Bu marka reklam hazırlatmak istediğinde, iyi bir reklam kampanyası olabilmesi için nasıl bir amaçla ve ne için reklam yaptığını bilmesi ve bu bilgiyi reklamını hazırlamasını istediği profesyonel bir reklam ajansına detaylı bir şekilde aktarması gerekir. Bu bilgilerde şu soruların cevabın net bir şekilde saptanmış olması lazımdır: Reklamın amacı ne? Reklam kime hitap edecek? Reklamı yapılacak ürünlerin özellikleri neler? Bu ürünü diğer markalardaki benzer ürünlerden farklı kılan noktalar neler? Markanın rakipleri kimler? Rakiplerin yapmış olduğu reklam kampanyaları var mı? Rakiplerin yapmış olduğu reklam kampanyalarının güçlü ve zayıf yönleri neler? Biz bu reklamla tüketiciye neler vaat ediyoruz? Bu vaadimizi destekleyecek unsurlar neler? Reklamda kullanılması gereken iletişim yöntemi nasıl olmalıdır? Marka tüm bu soruların yanıtı reklam ajansına aktarır.  Reklam ajansı markadan almış olduğu bilgiler neticesinde kendi araştırmalarını yapar ve reklam kampanyası için bir konsept belirler. Belirlenen bu konsept dahilinde markanın ya da ürünün tüketiciye en iyi şekilde aktarılmasını sağlayacak reklam senaryosu ya da senaryoları yazılır. Yazılan bu senaryolar daha sonra prodüksiyon ekibi tarafından çekilir. Çekimler bittikten sonra gerekli teknik düzenlemelerin yapılmasının ardından reklam filmi ortaya çıkmış olur ve artık markanın yayına hazır bir reklam kampanyası oluşmuş olur.

Bu yazımızda bir reklam kampanyası hazırlayabilmek için gerekli adımların neler olduğuna değinmeye çalıştık. Tutus Media olarak bizler yukarda anlattığımız bu süreçlerin tamamını büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz ve bizimle çalışan markaların memnuniyeti için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki yazılarımızda müşterilerimize reklamla ve reklam süreçleriyle ilgili bilgileri detaylı olarak vermeye devam edeceğiz.