Günümüzde işletmelerin rekabet ortamında kendilerini gösterebilmeleri için reklamda 5 M kuralı çok önemlidir.

Reklam kavramında 5 temel terim vardır. Reklam için hayati önem taşıyan bu kelimeler, İngilizce isimlerin baş harflerinden oluşmuştur. Bu terimleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Money (Para): Reklam için harcama miktarı
 • Message (Mesaj): Reklam içerisinde verilmek istenen mesajı temsil ediyor.
 • Mission (Misyon): Reklamın neden yapıldığı sorusunu cevaplayan bölümdür.
 • Measurement (Ölçüm): Reklam etkinliğinin ölçüldüğü bölüm.
 • Media (Medya): Medya yöntemlerinin hangisinin kullanılacağını belirleyen bölümdür.
shutterstock 1966720738
Reklamda 5M Nedir? 3

5M Terimleri Anlamları

Reklamların ifade edilmesinde 5M terimleri kullanılır. O terimleri şu şekilde açıklayabiliriz:

Media- Medya

Tutarlı mesaj tüm medya kanallarında aynı şekilde verilir. 5 M kuralı içerisinde yer alan medya görevini; reklam panoları, gazete, telefon, dergi ve televizyon gibi araçlarını kullanarak yerine getirir. Aynı zamanda internet, E-posta ve faks benzeri iletişim araçlarıyla reklam yapabilmek için de yaratıcı yaklaşımların olması gerekmektedir.

Mission- Misyon

Misyonun reklam faaliyetleri için çok önemli yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Misyon sayesinde yapılan reklam kampanyalarının amacı açık ve nettir. Böylelikle hedeflenen müşteri misyon sayesinde bilgi almış olur. Sonuç olarak reklamların en önemli amacı insanlar üzerinde eylem, bilinç ve istek yaratmaktır.

Measurement- Ölçüm

Şirketler ortaya çıkardıkları reklam kampanyalarının başarılı olup olmadığını ölçümlemeyle öğrenebilirler. Markalarının tercih edilme oranını, artışını ölçmek için kullanılan sistemdir. Bu 5 M kuralı ile tanıma ve hatırlatma oranları da ayrıca ölçülebiliyor.

Message- Mesaj

Markaların değerleri ve hedeflemiş olduğu pazar mesaj kuralına göre şekillenir. Mesaj yoluyla, başarılmak istenen değer önerisi tüketiciye yaratıcı şekilde sunulur. Belirttiğimiz bu noktada reklam ajansının çalışmalardaki gösterdiği performans etkili olur. Şirket mesajı verirken bunu etkili şekilde karşı tarafa sunmazsa yapılan çalışmalar da boşa gitmiş olur.

shutterstock 1362207029
Reklamda 5M Nedir? 4

Money- Para

Reklam için harcanan paraya şirketler çok dikkat etmelidir. Şirketlerin bazıları tasarruf etme adına reklam harcamalarından kısarlar. Belirttiğimiz bu tarz durumlar aslında onların daha fazla harcamasına sebep olmaktadır. Reklam bütçesini belirlerken; amaçları ve görevleri ön planda tutmak daha doğru olur.

Markalar için bütün bu unsurları takip etmek güç olmaktadır. Bunun için profesyonel destek şarttır. Avrupa’da reklam planlama ve Avrupa prodüksiyon hizmeti veren Tutus Media tam manasıyla aradığınız bir ajans. Profesyonel ekiplerle hazırlanan iyi bir 5M reklam planlamaları her zaman markanızı rakiplerinizin bir adım önüne geçirecektir.

5 M Kuralında Reklam Özellikleri Nelerdir?

İşletmelerin var olması için reklam ve pazarlama teknikleri çok önemlidir. Reklam kavramı, pazarlamanın bileşenlerinden olan sektörde olmanın en etkili yoludur.

Pazarlama alanında en geniş ağı olan kavram, reklamdır diyebiliriz. Reklamlar; üreticiden tutunda tüketicinin yer aldığı tüm alanları kapsıyor. Reklamlar hem hizmetlerin hem de ürünlerin tanıtılıp, kullanılmasında önemli rol oynuyor. Reklamların kullanılma amaçları şunlardır:

 • Marka bilinirliliğini artırmak,
 • Marka itibarını sağlamak,
 • Markaya değer katmak,
 • Markanın imajını çizmek,

Reklamın kaliteli olması için bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. O özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Yaratıcı olunmalıdır
 • Özgünlük
 • Ticari amaçlı olmalı
 • İlgi çekmeli