Teknolojik gelişmeler ışığında gelişen ve günümüzün en çok tercih edilen alışveriş yolu olan e-ticaret kendine özgü kural ve özelliklere sahip bir ortamdır. E- ticaret hedef kitleyle internet üzerinden temas kurularak yapılmaktadır. E-ticarette hedef kitleye ulaşmak ve satışları arttırmak tüketiciyi doğru anlamaktan geçmektedir. Yapılan araştırmalar, tüketici davranışlarını ve düşüncelerini anlayarak e-ticaretteki başarının artacağı yönünde veriler sunmaktadır.

Bu nedenle e-ticaret sitesi tasarımı yapılırken müşterilerin düşüncelerini ön planda tutmanız gerekmektedir. E-ticarette müşteriniz olan kullanıcılar, sayfanızda alışveriş seçenekleri arasında gezinirken, satın alma, iade veya gönderim seçeneklerini araştırıyor olabilir. Potansiyel müşterileriniz olan bu kullanıcılara doğru zamanda aradıkları bilgiyi sağlama sayfanıza bağlılığı arttıracak ve satış etkinliğiniz de bu duruma bağlı olarak artacaktır.

amlıbelWeb sitenize tüketici gözünden bakın

E-ticarette analiz ve raporlama işlemleri oldukça önemlidir. Web sitenizi veya ürünleriniz ziyaret eden kişilerin kullanım alışkanlıkları ve yöntemleri analiz edilmeli. Analizler yapıldıktan sonra bu yönde düzenlemeler yaparken müşteri düşüncelerini göz ardı etmemelisiniz. Tüketiciyi doğru anlamalı ve onun gözünden bakarak gerekli düzenlemeleri yapmalısınız. Çünkü insan psikolojisi birçok süreçte olduğu gibi satın alma işlemlerinde de önemli bir faktördür. İnsani karar alma süreçleri müşteri gözünden düşünülmeli ve satın alma kararı vermek ve kontrol etmek için hangi faktörlere ihtiyaç duyulduğu anlaşılmalıdır. İnsan beyni ve işlevleri hakkındaki araştırmalar doğrultusunda web sitesi tasarımları geliştirilmelidir.

Tüketiciyi ‘görsel hazırlama’ satın alma sürecini etkiler

Web sitenizde yer alacak görsel öğeler ise tüketici davranışlarını etkileyen önemli unsurladır. ‘Görsel hazırlama’ kavramıyla anlatılan bu durum, sayfanızdaki arka plan renk ve öğelerinin tüketici zihnini etkilemesi ve onu ürüne hazırlaması olarak tanımlanabilmektedir. ‘Görsel hazırlama’, tüketicinin ürünü almak için belli özellikleri ön planda tutmasını ve karar verme aşamalarında bu föktörün etkili olmasını sağlamaktadır. Tüketiciyi ürüne hazırlama noktasında, araştırmacılar Naomi Mandel ve Eric J. Johnson tarafından 2002 yılında yapılan bir deneyde, denekler mobilya satın alma noktasında ‘görsel hazırlanma’ sürecine tabii tutulmuşlardır. Deneklerin bir kısmına konforu temsil eden gök mavisi ve bulutların olduğu bir arka plan, diğer deneklere ise parayı temsil eden gömülü objelerin olduğu yeşil bir arka plan gösterilmiştir. Daha sonra ürünlerle buluşturulan deneklerden mavi renkte konforu temsil eden arka planı görenler daha rahat ve daha pahalı kanepeleri tercih ederken, yeşil arka plan gösterilenler ucuz ve daha az konforlu kanepeyi tercih etmiştir. Yapılan araştırmanın da ortya koyduğu gibi müşterilere verilen mesajlar, onların satın alma süreçlerinde etkilidir.

mevlanaRenk ve objeler tüketici davranışlarını etkiler

Ürünlerinizin özellikleri ve hedef kitleniz göz önünde bulundurularak web site tasarımınız tüketici davranışlarını etkileyecek öğelerle tasarlanmalı ve müşterilerinize sunulmalıdır. Örneğin lüks ürünler satılan bir e-ticaret sitesinde, lüks hissi uyandıracak objeler kullanılması gerekirken, daha uygun ve indirimli ürünler satılan bir sitede ucuzluğu temsil eden objeler tercih edilmelidir.

Karmaşıklıktan uzak bir web sitesi tasarımı

E-ticarette web sitesi tasarlanırkan dikkat edilmesi gereken önemli bir durum da tüketiciye aşırı yükleme yapılmamasıdır. Sitenizi ziyaret eden kullanıcı aradığı ürünü sade ve karmaşıklıktan uzak bir sayfada bulmalıdır. Karmaşıklık ve çok fazla ürünün bir arada yoğun bir şekilde sunulması kullanıcılarda aşırı yükleme hissi uyandırabilir ve bu da satın alma süreçlerini olumsuuz yönde etkileyebilir.

Tüketicinin seçimlerini daraltacak ve onu ihtiyacı olan ürünle ilgili bilgilere kolay ulaştıracak bir tasarım satın alma etkinliğini de  arttıracaktır. Bu sebeple alanında uzman kişilerin hizmet verdiği Tutus Media ile tüketici davranışlarına göre tasarlanmış web sitesi oluşturabilir  ve e-ticaret faaliyetlerinizde müşteri odaklı bir sisteme geçebilirsiniz.

  • “Seçim kümesi karmaşıklığı,
  • karar verme zorluğu,
  • tercih belirsizliği
  • karar hedefi” şeklinde sınıflandırılan 4 tüketci davranışı vardır.

Bu davranış aşamalarından ilki olan seçim kümesi karmaşıklığı, tüketicinin ilgilendiği ürüne odaklanılması ve diğer ürünlerle ilgili bilgilerin en aza indirilerek, hedefe odaklı yönelimlerle satış işleminin gerçekleştirilmesi ile giderilebilir.

xmalzDemirleme ve sosyal kanıt!

E-ticarette tüketici için fiyat, satın alma davranışında önemli bir etkendir. Araştırmalara göre tüketici ürünle ilgili ilk gördüğü fiyatta demirlenir ve ürünle ilgili araştırma ve karşılaştırma yaparken bu fiyat çerçevesinde hareket eder. Bu sebeple e-ticaret sitenizde müşterilerinize o ürünün ‘ucuz’ ya da ‘pahalı’ olup olmadığına karar vermesi için bir referans değer vermelisiniz.

Tüketici davranışlarını anlama ve bu davranışlara uygun stratejiler belirlemede etkili olacak diğer bir davranış şekli de  sosyal kanıt arama durumudur. Özellikle sosyal medyada yer alan kullanıcı deneyimleriyle ilgili bilgiler, tüketici davranışlarını etkiler ve o ürüne karşı bir aşinalık oluşturur. E-ticaret sitesinin veya ürünlerin bu mecralarda bilinirliliğinin arttırılması satışa yönelik etkili adımlar arasındadır. 360 derece medya planlama, dijital medya ve SEO hizmeti sunan Tutus Media ile e-ticarette bir adım önde olma fırsatını kaçırmayın…