Geçtiğimiz günlerde Deloitte 2020 tüketici trendleri çalışmasını yayınladı. Raporda 2020 senesinde bizleri ve pazarlama dünyasını nelerinin beklediğine dair bilgiler paylaşıldı. 

Paylaşılan raporda en çok dikkat çeken noktalardan biri de, ekonomik gelişmelerin doğurduğu ve doğuracağı sonuçlar oldu. “Ekonomik kriz sırasında tüketici davranışlarında meydana gelen değişikliklerin çoğu, ekonomi düzelse bile kalıcı olacak” cümlesi raporun en dikkat çekici cümlesi olabilir. Dünya genelinde yaşanan ekonomik gerileme tüketicilerin sadece geçmiş tecrübelerinde kalmayacak, aynı zamanda gelecek satın almalarını da etkileyecektir.

2020 Tüketici Trendleri

Raporda özellikle 2020 senesinde tüketici davranışlarında etkili olacak birkaç ana akım üzerinden durulmuştur. 

Tüketicilerin Demografik Değişimi

Doğum oranlarının düşmesi, nüfusun yaşlanması, işsiz sayısının artışı tüketici davranışlarını etkileyecektir. Dünya genelinde baktığımızda, gelişmekte olan ülkelerde genç nüfus oranları daha yüksek olmaktadır. Tüm bunları göz önüne alacak olursak;

 • Eğlence sektörüne olan talep azalacak
 • Emeklilik ve çalışma yaşı yükselecek
 • Sağlık hizmeti ve finansal planlama hizmetine olan talep artacak
dijital tuketici
Deloitte 2020 Tüketici Trendleri ve Beklentiler 3

Tüketicilerin Gıda Tercihlerindeki Değişim

Tüketicilerin gıda tercihler birkaç senedir değişmeye devam etmektedir. Artan teknoloji kullanımı ve pasif eğlence tercihleri, aynı zamanda da kentleşmenin artıları ile daha oturak bir hayat geçirme eğilimindeyiz. Beslenmemizde yağ, doymuş yağ ve şeker daha fazla olmaya başlamıştır.

 • Gıda tercihlerinin değişmesi ile birlikte;
 • Obezite oranının artmasına neden olabilir
 • Sağlık masraflarının artması beklenen bir sonuç olabilir
 • Obezite ve sağlık sorunları nedeni ile sağlıklı beslenme eğilimi gösterilebilir
 • Et tüketiminin yerini taze gıdalar alabilir
 • Gıda fiyatlarındaki artış devam edecektir

Sosyalleşme ve İletişim Alışkanlıklarındaki Değişimler

Teknolojinin gelişimi ile birlikte insanlar artık sadece yakın çevresi ile değil, tüm dünya ile sosyalleşiyor. Bu da, tüketicilerin talep ve beklentilerini değiştiriyor. Bilgiye anında ve her ortamda ulaşma isteği mobil iletişim kaynaklarının önemi de artacaktır. Tüketiciler ürünlere, hizmetlere ve fiyatlara daha hızlı ve daha kolay erişecektir.

İnternet tüketicileri için güven önümüzdeki yıllarda da çok önemli bir tema olacaktır. Tüketiciler bilgiye erişmenin kolaylığından dolayı, şeffaflık bekleyecektir. Aynı zamanda marka savunucuları veya eleştirmenleri olmaya da devam edeceklerdir.

Dijital tuketici ve samimiyet
Deloitte 2020 Tüketici Trendleri ve Beklentiler 4

Deloitte’tan tavsiyeler

Demografim değişiklikler, gıda alışkanlıklarındaki değişiklikler, teknolojinin gelişimiyle birlikte tüketici davranışlarında köklü değişiklikler yaşanacak. Bu veriler doğrultusunda Deloitte 4 tavsiyede bulunuyor;

 • Değeri değerlerle karşılayın
 • Sürdürülebilir tüketimi arttırın
 • Tüketicilerinizin gittiği her yere gidin
 • İnsanları iyi gözlemleyin